Miljö Hälsa Kvalité

Vi:

  • Erbjudar våra kunder miljöanpassade servicetjänster

  • Är ansvarsförsäkrade hos Dina Försäkringar upp till 10 miljoner

  • Förebygger miljöpåverkan och ständigt förbättrar oss i miljöarbetet

  • Följer lagstiftningen och lever upp till våra kunders miljökrav

  • Har tillstånd, intyg och utbildar oss kontenueligt vad uppdragen kräver

  • Våra beslut i företaget är att verka i NOLLVISIONENS anda så att ingen ska behövas dödas eller skadas svårt i trafiken.

  • Våra beslut och strävan är att vara ett företag där trafiksäkerheten står i fokus och i linje med riksdagens mål för trafiksäkerhet mot nollvisionen
     

Endast använda aspen akrylatbensin i våra sågar, trimmrar, röjsågar, klippare, fyrhjulingar och maskiner.

För oss är miljö och hälsa så viktig att vi valt att inte vara anslutna till några miljöcertifieringsföretag. Att "bara" hålla sig inom vissa gränser och uppfylla vissa villkor, det räcker inte för oss.

Därför har vi  valt att gå ett steg längre, genom att bara välja det som är absolut bäst för våran miljö. Vad gäller bränslen, oljor, däck, maskiner och utbildning.

 

 /logga.jpg

mm9003180551.gif

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)